advertisment

Bacaan Surat Al Lahab dan Terjemahanya


Share on Facebook


Surat ini terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyyah, diturunkan sesudah surat Al Fath. Nama Al Lahab diambil dari kata Al Lahab yang terdapat pada ayat ketiga surat ini yang artinya gejolak api. Surat ini juga dinamakan surat Al Masad.

Pokok-pokok isinya:
Cerita Abu Lahab dan isterinya yang menentang Rasul s.a.w. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta Abu Lahab, tak berguna untuk keselamatannya demikian pula segala usaha-usahanya.

Surah Al Lahab
Bacaan Bacaan Surat Al Lahab dalam Bahasa Indonesia

Terjemahan Bacaan Surat Al Lahab
1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa[1607].

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar[1608].

5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.


Advertisements
Do'a-Do'a Lainya
Lafal Ijab Kabul Menggunakan Bahasa Arab
Doa Niat Sholat Maghrib
Doa Sebelum Makan
Doa Hendak Memakai Pakaian
Doa Ketika Melihat Hilal
Doa Nabi Nuh AS
Doa Duduk Antara Dua Sujud/Duduk Iftirasy
Doa Niat Sholat Tahajud
Doa Qunut
Doa Ketika Naik Kendaraan/Hendak Bepergian
Doa Setelah Sholat Dhuha
Bacaan Doa Saat Ruku’
Catatan : Disarankan ketika anda membaca doa diatas dibimbing oleh Ustad/ustadzah setempat.